• Pengerukan Timur
 • Pengerukan Timur

Hos Terapung

 • Hos Getah Terapung Sendiri Berperisai

  Hos Getah Terapung Sendiri Berperisai

  timurmengorekboleh menawarkan penyelesaian lengkapMENGERUK PIPLEINE untukTrailing Suction Hopper Dredger(TSHD) & Cutter Suction Dredger(CSD) dalam pengorekan pelabuhan & saluran dan menebus tanah daripada projek laut.

 • Hos Getah Terapung Sendiri Korek

  Hos Getah Terapung Sendiri Korek

  timurmengorekboleh menawarkan penyelesaian lengkapMENGERUK PIPLEINE untukTrailing Suction Hopper Dredger(TSHD) & Cutter Suction Dredger(CSD) dalam pengorekan pelabuhan & saluran dan menebus tanah daripada projek laut.

 • Hos Getah Terapung Separuh

  Hos Getah Terapung Separuh

  timurmengorekboleh menawarkan penyelesaian lengkapMENGERUK PIPLEINE untukTrailing Suction Hopper Dredger(TSHD) & Cutter Suction Dredger(CSD) dalam pengorekan pelabuhan & saluran dan menebus tanah daripada projek laut.

 • Hos getah terapung talian utama 11.8m

  Hos getah terapung talian utama 11.8m

  East Dredging boleh menawarkan penyelesaian lengkap HOSE TERApung untuk Trailing Suction Hopper Dredger(TSHD) & Cutter Suction Dredger(CSD) dalam mengorek pelabuhan & saluran dan menebus tanah daripada projek laut.